Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete och hälsa

Arbetsplatsen avgörande för sjukskrivningsbeslut

En ändrad ålderssammansättning av befolkningen. Ett mer pressat
arbetsliv som tillsammans med andra faktorer påverkat det psykiska
välbefinnandet samt synen på vilka påfrestningar på kroppen eller själen
som vi ska ta hänsyn till – och uthärda – på arbetsplatsen, är faktorer
som väger tungt för att förklara den ökade sjukfrånvaron.
Detta enligt AHA-utredningen, (Analys av Hälsa och Arbete) som överlämnat ett första delbetänkande till
socialförsäkringsminister Ingela Thalén.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar