Share This Post

Hälsa i arbetslivet / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift riktar fokus på den psykiska ohälsan på arbetsplatser

För att börja ta ansvar för den psykiska ohälsan på arbetsplatser behöver arbetsgivarna verka för ökad kunskap om bemötande av psykisk ohälsa. Ett effektivt sätt att starta arbetet är då att utbilda arbetsledning och medarbetare till Första hjälpare med utbildningsprogrammet Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar