Share This Post

Ungdomar

Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa ungdomar

Delbetänkande av Utredningen om en flexiblare arbetsmarknadsutbildning, UFA (N 2006:10). I enlighet med tilläggsdirektiven rapporterar utredaren i ett särskilt delbetänkande två delar av sitt utredningsuppdrag:
– en analys av hur väl de arbetsmarknadsutbildningar som genomförs överensstämmer med nationella, regionala och lokala prognoser över bristyrken.
– en kunskapsöversikt över vilka utbildningsinsatser som är effektivast för arbetslösa ungdomar 20 till 25 år med särskilda behov.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar