Share This Post

Arbetsmarknadsåtgärder / SocialNätet-Arkiv / Socialpolitik

Arbetsmarknadspolitiska satsningar och reformer på Socialdepartementets områden i vårbudgeten

Idag presenteras vårbudgeten för 2015. Höjt bostadstillägg till pensionärer, ökat stöd till landets kvinnojourer och mer pengar till idrottsrörelsen för att erbjuda nyanlända aktiviteter och introduktion i föreningsliv. Det föreslås också satsningar på ett modernt och hållbart arbetsliv, traineejobb och utbildningskontrakt för ungdomar och en historisk satsning på arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen föreslår även satsningar för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar