Share This Post

Fulltextmaterial / Placerade barn

Arbetsmarknadspolitisk översikt 2003

Rapporten ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken. Här beskrivs arbetsmarknadspolitikens huvudsakliga uppgifter och mål, arbetsmarknadsmyndigheternas organisation, uppdrag och mål, den offentliga arbetsförmedlingens organisation och service och villkor och ersättningar för samt viktigare förändringar i de arbetsmarknadspolitiska programmen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar