Share This Post

Arbetsmarknad / SocialNätet-Arkiv / Suicidalitet

Arbetsmarknadspolitik kan minska självmorden

Arbetslöshet är orsak till vart femte självmord. Det visar den första stora, statistiska studien. Forskare vid universitetet i Zürich i Schweiz har gått igenom statistik från 63 länder i främst Europa, Nordamerika och Latinamerika.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar