Share This Post

Arbetslöshet / Ekonomi / Försörjningsstöd / SocialNätet-Arkiv

Arbetslöshet – vanligaste orsaken till ekonomiskt bistånd

Nästan hälften av alla vuxna som fick ekonomiskt bistånd 2012 fick det på grund av arbetslöshet. Den näst vanligaste orsaken var arbetshinder på grund av sociala skäl följt av sjukskrivning med läkarintyg.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar