Share This Post

Arbetslöshet / Ekonomi / Försörjningsstöd / SocialNätet-Arkiv

Arbetslöshet är vanligaste orsaken till behov av ekonomiskt bistånd

Vanligaste försörjningshindret 2013 var relaterat till arbetslöshet, 48 procent av alla vuxna som fick ekonomiskt bistånd hade denna registrering. Arbetshinder, sociala skäl, var näst vanligast följt av sjukskriven med läkarintyg.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar