Share This Post

Arbetsmarknad / SocialNätet-Arkiv

Arbetslivsministern om ungdomars möjlighet att få jobb

Arbetslivsministern har i riksdagen svarat på en interpellation om ungdomars möjlighet att komma ur arbetslöshet. Ministern redogör för läget och vilka åtgärder som är planerade och som redan är igång.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar