Share This Post

Arbetsmarknad

Arbetslivets (o)synliga murar

Utredningen om Makt, integration och strukturell diskriminering har i upp-
drag att identifiera och kartlägga mekanismer bakom strukturell/institutionell diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar