Share This Post

Arbetslöshet / Ekonomi / Ekonomi

Arbetslinjen är alltid att föredra före bidragslinjen

Akademikerförbundet presenterade på måndagens DN Debatt en rapport där man helt fokuserar på att stärka bidragslinjen. Rapporten försöker göra gällande att människor har flyttats över från socialförsäkringarna till kommunernas försörjningsstöd. Ser man historiskt på utvecklingen av försörjningsstödet nådde det en rekordnivå i spåren av 1990-talskrisen. År 1997 uppgick andelen hushåll som erhöll försörjningsstöd till drygt 10 procent. Sedan dess har andelen sjunkit och ligger sedan 2002 på runt 6 procent. En viss ökning har skett under den globala finanskrisen men nu är andelen på väg ner under 6 procent, skriver Gunnar Axén (M).

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar