Share This Post

Utlandsfödda på arbetsmarknaden

Arbetskraftsinvandring till Sverige – förslag och konsekvenser

Den 19 februari 2004 beslutade regeringen om direktiv (dir. 2004:21) i vilket en parlamentarisk kommitté gavs i uppdrag att se över det regelverk som styr möjligheterna till arbetskraftsinvandring med syfte att ta fram ett regelverk som medger vidgad arbetskraftinvandring från länder utanför EU/EES.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar