Share This Post

Arbetsmarknad / SocialNätet-Arkiv

Arbetsgrupp för fler i arbete

Finansdepartementet har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att fördjupa analysen, lämna rekommendationer samt stimulera debatten om hur arbetsutbudet bland grupper med lägre arbetsutbud ska ökas. Det gäller särskilt ungdomar, personer med utländsk bakgrund och äldre.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar