Share This Post

Ekonomi / SocialNätet-Arkiv

Arbetsgivarnas ansvar för att göra rehabiliteringsutredningar avskaffas

Regeringen tog idag beslut om propositionen “Vissa socialförsäkringsfrågor”. Försäkringskassan ska tillsammans med individen klarlägga dennes behov av insatser. Arbetsgivaren ska bistå i detta arbete och lämna de uppgifter som arbetsplatsen som behövs för att bedöma behovet av rehabilitering. Arbetsgivaren har fortfarande ansvar för att vidta de åtgärder på arbetsplatsen som behövs för en effektiv rehabilitering.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar