Share This Post

Arbetslöshet / Arbetsmarknadsåtgärder / Försörjningsstöd / SocialNätet-Arkiv

Arbetsförmedlingen ska stärka uppföljningen av arbetssökande bland mottagare av ekonomiskt bistånd

I regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen slås nu fast att Arbetsförmedlingen ska intensifiera arbetet med enskilda med ekonomiskt bistånd.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar