Share This Post

Arbetsmarknadsåtgärder / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Arbetsförmedlingen ska säkerställa efterlevnaden av tidigare uppdrag om tidiga insatser

Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att skyndsamt vidta åtgärder för att säkerställa att det uppdrag som gavs i budgetpropositionen för 2012 om ett nytt arbetssätt med bland annat insatser för personer som riskerar långvarig arbetslöshet efterlevs.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar