Share This Post

Okategoriserade

Arbete och daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning – hur ser situationen ut i Norge?

Föredraget baseras på en avhandling om arbete och daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning. Hur historien sett ut från nedläggningen av den institutionsbaserade omsorgen till situationen idag kommer att belysas samt hur vissa utvecklingstendenser inom norsk arbetsmarknad och socialpolitik påverkat området. Frågor om vad som menas med ett inkluderande arbetsliv kommer också att diskuteras.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar