Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Är psykisk sjukdom en social sjukdom?

Sitter på flyget till Göteborg. Mest är det kostymnissar på planet. En och annan kostymlotta. Borde egentligen förbereda min föreläsning. Men kan inte sluta tänka på krocken mellan liv och medicin. Där allt ska hända. Förra veckan var jag inbjuden till ett sjukhus i Stockholm. Deras FoU-enhet ordnar utbildning för personalen på en av avdelningarna för psykiatrisk slutenvård. Jag ställde en fråga. Vad behöver personerna ni möter i ert jobb hantera för att leva ett gott liv? Dålig ekonomi, så någon. Ensamhet. Hopplöshetskänslor. Dåligt självförtroende. Diskussionernan böljade och listan på whiteboard-tavlan blev längre och längre. Utvisningshot. Stigmatisering och negativa attityder. Problem med karriären/arbetslöshet. Skam. Familjeproblem. Ett dåligt fungerande vårdssystem. Och så vidare.

Till slut var tavlan fylld. Stämningen trycktes till. Kanske var det jobbigt att se det så tydligt framför sig. Orden blev ansikten. Livsöden. Men är det inte något som saknas? Det blev tyst. Till slut blev jag tvungen att säga det själv. Men symtomen då? Det är samma sak varje gång. Jag har ställt den frågan för många olika personalgrupper. Oftast så glömmer de symtomen. Det medicinska.

Men läser man vårdprogram handlar det om det medicinska. Just denna verksamhets mål är att erbjuda ”allmän och specialistpsykiatrisk vård och behandling av god kvalitet för att lindra och bota psykisk ohälsa hos den vuxna befolkningen”. Så står det i alla fall på hemsidan.

Många tycker att utrymmet för det socialpsykiatriskt arbete har minskat inom landstingspsykiatrin de senaste femtom åren. Socialstjänsten ska ju ta hand om det sociala. Det hör man ju på namnet. Men all psykiatri är social. Vägen till psykisk hälsa och livskvalitet är krokig. Krocken mellan liv och medicin behöver dämpas. Fallen mellan stolarna bli färre.

Diskussionen fortsatte. Till slut utbrast en sjuksköterska. – Men vi försöker jobba med allt det där! Med hopplöshet, med skam och familjeproblem. Och utvisningshot. Ett hoppfullt slut på en bra eftermiddag. Bara dessa arbetsuppgifter också lyfts in i nästa vårdprogram.

David Ershammar

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar