Share This Post

Hälsa i arbetslivet / Socialt arbete / Stress och utbrändhet

Äntligen en föreskrift som förebygger den sjuka stressen!

Den sista mars uppdateras Arbetsmiljölagen när dess nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) träder i kraft. Carola Löfstrand berättar i Visionbloggen om utvecklingsarbetet bakom föreskriften och varför den behövs.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar