Share This Post

Psykiatri

Antidepressiva läkemedel vid psykisk ohälsa

Socialstyrelsen har följt upp och analyserat användningen av antidepressiva läkemedel. Sjukvården behöver få bättre möjligheter att erbjuda samtalsbehandling vid psykisk ohälsa, och behandling med antidepressiva läkemedel måste följas upp bättre.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar