Share This Post

Funktionshinder / Okategoriserade

Antalet timmar med assistans måste minska

Om staten menar allvar med att dämpa kostnadsökningen för den personliga assistansen, måste antalet beviljade assistanstimmar minska. Det menar ekonomen Peter Sjöquist, en av experterna i utredningen om assistansfusket.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar