Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Antalet självmord ökar igen

Dagens Nyheter rapporterar att antalet självmord ökar igen i Sverige efter flera års nedgång. – Enbart antidepressiva läkemedel hjälper inte människor som överväger självmord, anser professor Danuta Wasserman, chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar