Share This Post

Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Okategoriserade

Ansvarsfördelning mellan kommun och landsting när det gäller insatser för barn och ungdomar med psykisk funktionsnedsättning

Barn och unga med psykiska funktionsnedsättningar har ofta behov av insatser från både kommun och landsting. Frågor om ansvarsfördelningen huvudmännen emellan är mycket frekventa i förbundets rådgivning till medlemmarna. Detta cirkulär syftar till att tydliggöra befintliga ansvarsgränser. Det övergripande syftet är att underlätta samverkan med barnets/den unges bästa i fokus.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar