Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / Socialt arbete

Anställdas idéer gör oss förberedda på framtiden

“Innovationer spelar en nyckelroll för att möta de utmaningar som välfärden står inför. Trots det är innovationstakten i kommuner, landsting och regioner alldeles för långsam. Nu måste arbetet konkretiseras och omsättas i praktiken. Medborgarna riskerar annars att möta en omodern och oflexibel offentlig sektor som inte kan tillgodose deras behov och önskemål”, skriver Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (FP), med flera.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar