Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Ansök om stimulansmedel för FoU Äldre

Regeringen har uppdragit åt Socialstyrelsen att administrera stimulansbidraget för fortsatt etablering och utveckling av FoU-centrum på äldreområdet. Inriktningen är även fortsättningsvis att därmed stimulera en lokalt förankrad och praktiknära kunskapsutveckling inom såväl äldresjukvård som äldreomsorg. För verksamhetsåret 2008 har 10 mkr avsatts för ändamålet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar