Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Ansök nu: för ökad innovation i offentlig verksamhet

VINNOVA inbjuder aktörer inom offentliga sektorn att komma in med ansökan inom utlysningen FRÖN – FöR Ökad iNnovation i offentlig verksamhet. Syftet med utlysningen är att stimulera innovationslust i den offentliga sektorn. I utlysningen ger VINNOVA stöd till planeringsbidrag för att utveckla en innovativ idé inom offentlig sektor.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar