Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Anorexi livsfarligt av flera skäl

Kvinnor med svår anorexia nervosa löper flerdubblad risk att dö i förtid. Överdödligheten beror inte enbart på självsvält. Också dödligheten till följd av alkoholmissbruk, självmord och kroppsliga sjukdomar är kraftigt förhöjd bland unga kvinnor med anorexi.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar