Share This Post

Psykiatri

Anna Odell ger alla psykiskt sjuka hopp

Anna Odell har genom sitt sakliga sätt att debattera, bidragit till att ge alla med allvarlig psykisk sjukdom hopp: det är möjligt att efter en psykos återinträda i innanförskapet, där de ”tills vidare normala” vistas. Och hon har visat att konsten fortfarande kan vara en samhällspåverkande kraft, skriver Åsa Moberg och Torsten Kindström.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar