Annonsutrymme premium"

Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Anmälningar till socialtjänsten om barn och unga – En undersökning om omfattning och regionala skillnader

Rapporten undersöker omfattning och regionala skillnader i anmälningar till socialtjänsten om barn och unga. I rapporten presenteras också ett förslag för hur Socialstyrelsen ska kunna följa den fortsatta utvecklingen av anmälningar.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar