Share This Post

Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv

Anmälda brott

Trenden, som pågått i flera år, bekräftas av brottsstatistiken för första halvåret år 2004 som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) presenterar i dag. Antalet anmälda våldsbrott fortsätter att öka samtidigt som tillgrepps- och stöldbrotten minskar.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar