Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Anhörigstödet behöver bli bättre

Stödet till personer som vårdar anhöriga måste bli bättre. Det anser alla partier i socialutskottet. Partierna vill att regeringen kommer tillbaka till riksdagen med ett förslag på hur stödet till anhöriga ska kunna förbättras.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar