Share This Post

Anhöriga / Okategoriserade

Anhörigstöd på akutmottagningen

Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen om att kommunen ska erbjuda stöd till anhöriga. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i hälso- och sjukvårdslagen. I regeringens proposition – Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående (2008/09:82) – betonas emellertid att även hälso- och sjukvården har en viktig roll när det gäller att beakta anhörigas behov av stöd.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar