Share This Post

Anhöriga / Anhöriga / Anhöriga / Droger och beroenden / Konsekvenser av arbetslöshet / Kriminalitet / Leva med sjukdom / Socialt arbete

Anhörigjouren

Anhörigjouren är ett informations och stödcentrum för privatpersoner och företag som lever med, eller stödjer en närstående, vän eller kollega som drabbads av sjukdom, problem eller ohälsa. Anhörigjouren grundades 2011 av Anna-Clara Magnusson efter flera år inom det privata och i arbetslivet där hon mött många anhöriga som haft en känsla av uppgivenhet och där man efterfrågat någonstanns att vända sig. Idag är det ett växande stöd och informationscentrum för privatpersoner och företag som lever med eller stödjer en närstående som drabbats av tex problem, ohälsa eller sjukdom. De tar emot förfrågningar ifrån anhöriga både inom och utanför sveriges gränser.
Anhörigjouren erbjuder rådgivning via mejl och telefon mot ett valfritt bidrag till verksamheten, stödsamtal på vår mottagning mot en kostnad och förmedlar och marknadsför aktuella föreläsningar, kurser och utbildningar

Anhörigjouren arbetar idag inom följande områden:

Arbetslöshet
Missbruk & Beroende
Psykisk Ohälsa
Funktionsnedsättning
Kriminalitet
Våld & dödsfall
Sjukdom
Äldreomsorg

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar