Share This Post

Anhöriga / Fulltextmaterial

Anhörigas röster – Om att se, förstå och stödja anhöriga till äldre

Många anhöriga som står för insatser till äldre behöver stöd, exempelvis från sjukvården för att känna sig trygga, från hemtjänsten för att minska på ansvarsbördan eller någon form av avlösning för att få lite egen tid. Stödets omfattning kan variera kraftigt – allt från en enstaka informationsinsats till omfattande och kontinuerliga avlösningsinsatser under lång tid. Genom denna skrift vill Socialstyrelsen rikta intresset mot anhöriga till äldre och inspirera till idéer om hur anhörigas behov och önskemål ska kunna tillgodoses.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar