Share This Post

Droger och beroenden

Ändrat huvudmannaskap ingen lösning

Det behövs ingen förändring av huvudmannaskapet för missbruksvården. Ett avskaffat kommunalt behandlingsansvar leder till stora oklarheter, skriver representanter för Föreningen Sveriges Socialchefer i en replik till Gerhard Larsson.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar