Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Ändrade regler för bostadsersättning till asylsökande

En majoritet i socialförsäkringsutskottet godkänner, med visst undantag, regeringens förslag om att avskaffa bostadsersättningen för asylsökande. Majoriteten består av Socialdemokraterna och Moderaterna. Möjligheten för de asylsökande att ordna eget boende har bland annat lett till trångboddhet, vilket framför allt är negativt för barnen, och att asylsökande utnyttjas på bostadsmarknaden.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar