Share This Post

Psykiatri

Ändra lagarna för psykiatrin så att ansvariga kan pekas ut

Idag presenterar nationella psykiatrisamordnaren Anders Milton sitt slutbetänkande. I DN debatt, skriver han om det politiska samarbetet som inte fungerar kring psykiskt sjuka. Hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen måste därför ändras så att kommuner och landsting får ett tydligare organisatoriskt ansvar.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar