Share This Post

Migration

Amnesti enkel och snabb åtgärd för dem som lever i osäkerhet

Eftersom beslutet om en ny ordning grundar sig i en önskan om att skapa ett mera rättssäkert system innebär beslutet att före ett visst datum råder större rättsosäkerhet än efter samma datum. Men det är just detta förhållande som gör att det är ”rättvist” att genom ”amnesti” särbehandla dem som drabbats av den hittillsvarande ordningen. Detta skriver presidiet för Sveriges kristna råd.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar