Share This Post

Socialt arbete / Utredning och insats

Alternativa karriärer för socionomer i den sociala barnavården

För att behålla kompetensen och ge chefer och socialsekreterare det stöd de efterfrågar har förbundet utvecklat Barnskyddsutredningens förslag om specialisttjänster. Socialt arbete har idag kommit långt i sin professionsutveckling och det är därför viktigt att spetskompetens nyttjas och synliggörs. Vi har nu inlett förhandlingar och diskussioner i flera kommuner och intresset för specialisttjänster verkar glädjande nog vara stort.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar