Share This Post

Socialt arbete

Allvarliga fel har begåtts i den slutna ungdomsvården

Självkritisk generaldirektör om isoleringen på de särskilda ungdomshemmen: Ändringar krävs i bland annat lagen om vård av unga och lagen om sluten ungdomsvård. Efter uppmärksamheten i våras har tillsynsenheten inom Statens institutionsstyrelse granskat samtliga avskiljningsbeslut för 2008 och första halvåret 2009. Hittills har tillsynsenheten fattat beslut i 32 ärenden och utdelat kritik i 28 fall. I sex fall fanns inte grund för avskiljning, eller det vi i dagligt tal kallar isolering. Det är få fall, men inte desto mindre allvarligt. Vi föreslår att den längsta tiden för avskiljning kortas från 24 till 6 timmar. Jag välkomnar att Socialstyrelsen från årsskiftet tar över ansvaret för tillsynen. Det är ett stort steg framåt för rättssäkerheten, skriver generaldirektör Ewa Persson Göransson.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar