Share This Post

Ekonomi

Allvarliga brister i Ams verksamhet

Utredare av arbetsmarknadsutbildningen kräver hårdare kontroll av Ams: Regeringen måste ha bättre insyn i verksamheten. Ams hantering av arbetsmarknadsutbildningen har så allvarliga brister att det krävs omfattande förändringar. På grund av de många konstaterade bristerna bör en rad nya kontrollrutiner inrättas för att regeringen ska få en bättre insyn i verksamheten. Även om själva arbetsmarknadsutbildningen visat sig relativt effektiv så kan skarp kritik riktas mot en del av utbildningen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar