Share This Post

Äldre / Bostad

“Allvarliga brister gör allt fler äldre hemlösa”

Fler fattigpensionärer och få billiga hyresrätter gör att risken för äldre att hamna i hemlöshet ökar i Stockholmsregionen. Men trots att kommunerna har ansvar för utmaningen saknas beredskap. Nu måste regeringen agera.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar