Share This Post

Arbetsmarknad / SocialNätet-Arkiv

Allt fler får nystartsjobb

Antalet personer i nystartsjobb ökar kraftigt. I juni sysselsatte dessa 35 000 jämfört med 20 000 för ett år sedan. Av dessa var 4 500 ungdomar under 25 år, en tredubbling på ett år. Det är en ljusning på arbetsmarknaden, även om arbetslösheten fortfarande är hög. Registrerade arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och antalet personer i program med aktivitetsstöd var i juni sammanlagt 401 000 personer, motsvarande 8,3 procent av arbetskraften.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar