Share This Post

Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv

Allt fler brottsoffer får ersättning

Dagens Nyheter rapporterar att både statens och försäkringsbolagens utbetalningar av ersättning till brottsoffer har ökat kraftigt. För statens del är ökningen 70 procent på fem år. Antalet ärenden hos Brottsoffermyndigheten har fördubblats under samma tid och ungefär samma ökning anger försäkringsbolaget Folksam med ungefär hälften av landets hemförsäkringar.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar