Share This Post

Hälsa i arbetslivet / Sjukdom & arbetsskada / SocialNätet-Arkiv

Allt färre arbetssjukdomar prövas rättsligt

Förra året minskade de nyanmälda ärendena hos LO-TCO Rättsskydd samtidigt som de utbetalda ersättningarna ökade. Det är framför allt LO-förbunden som anlitar LO-TCO Rättsskydd.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar