Share This Post

Depression & bipoläritet / Diagnoser / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Allmän screening för depression får starkare forskningsstöd

Nya studieresultat stödjer rekommendationen om att screena alla vuxna för depression i USA. Även Socialstyrelsen undersöker om screening ska få högre prioritet när riktlinjerna för vård vid depression uppdateras.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar