Share This Post

Barn och ungdom

Alla barn har rätt att gå i skolan

Kommunerna bär huvudansvaret för de stora bristerna i den skolgång som erbjuds barn som av socialtjänsten vårdas utanför sitt eget hem. Folkpartiet i Stockholm väcker nu en rad krav på förändringar av arbetet med placeringar och skolans rätt till insyn och påverkan av elevens utbildning, skriver Lotta Edholm, Jan Jönsson och Isabel Smedberg-Palmqvist.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar