Share This Post

Äldre / Alkohol / Droger och beroenden / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Alkoholkonsumtionen ökar bland äldre

CANs nya nummer av tidskriften alkohol & narkotika har fokus på äldres alkoholvanor: att äldres alkoholproblem ofta är dolda, att alkoholrelaterade skador ökar, och att alkoholproblem kan skapa dilemma för hemtjänst och annan vårdpersonal. Delar av tidningen finns att läsa gratis på länken nedan. Hela tidningen går även att beställa.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar