Share This Post

Barn och ungdom - droger / Droger

Alkoholkonsumtionen bland unga går ner

Tobaks- och alkoholkonsumtionen minskar bland både pojkar och flickor, flickorna passerar pojkarna när det gäller intensivkonsumtion av alkohol medan narkotikaanvändningen bland pojkar ökar. Det framgår av 2011 års underundersökning av drogvanor som CAN presenterar idag.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar