Share This Post

Drogpolitik / Fulltextmaterial / Okategoriserade

Alkohol: ingen vanlig handelsvara

I skriften redovisas de senaste rönen inom alkoholforskningen som har betydelse för utveckling av alkoholpolitiska åtgärder. Den beskriver konsumtionsutvecklingen i olika delar av världen, hälsoeffekterna av alkoholkonsumtion, vad alkoholpolitik är, varför den behövs, vilka åtgärder som är effektiva och hur politiken kan utformas.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar